Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2020

eazyi
eazyi
Potrzebowała czasem chwili, żeby móc się rozpaść. Rozlecieć. Roztrzaskać. Żeby ktoś spojrzał na nią z troską, z tym ciepłym „rozumiem” w oczach, położył dłoń na głowie i głaskał, i tulił, dopóki cały smutek nie wypłynie z jej duszy, a ciało znowu stanie się całością.
— znalezione.
eazyi
A teraz… teraz to sobie myślę, że najważniejsze, żeby człowiek miał w życiu kogoś takiego, przy kim nie musi otwierać ust, jeżeli nie chce. Kogoś takiego, komu nawet nie musi niczego tłumaczyć, bo ten ktoś po prostu wie. Rozumie. I niczemu się nie dziwi.
— Marta Kisiel
eazyi
On mnie zostawi i będę znów musiała chodzić na randki i tłumaczyć komuś moje dziwactwa.
— Pani Bukowa
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianowaczi nowaczi
eazyi
Kiedy smutek jest zbyt wielki ciało się wyłącza.
— Marisha Pessl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianowaczi nowaczi
eazyi
2715 90c4
eazyi
Ludzie nie mają pojęcia, jak łatwo zmienić swoje życie. Wystarczy wsiąść w autobus.
— Marisha Pessl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
eazyi
8557 277f 500
Reposted fromrol rol viawszystkodupa wszystkodupa
eazyi
3772 6935 500
Reposted fromsoftboi softboi viawszystkodupa wszystkodupa
eazyi
2854 24eb 500
Reposted fromkarahippie karahippie viatobecontinued tobecontinued
eazyi
1884 4456 500
Reposted fromhrafn hrafn viawszystkodupa wszystkodupa
eazyi
9111 315e
0911 bde7
Reposted fromkniepuder kniepuder viawszystkodupa wszystkodupa
eazyi
5858 53b5
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viabarszczowa barszczowa
eazyi
0313 3180 500
eazyi
3879 9a9c 500
Reposted fromnajlepsza najlepsza viairmelin irmelin
eazyi
2098 5b35 500
Reposted froms3 s3 viairmelin irmelin
eazyi
2796 e070
Reposted fromsimpleasthat simpleasthat viatost tost
eazyi
Kiedy spytają cię, jak się masz, odpowiedz po prostu, że wcale.
— Alan Alexander Milne
Reposted fromwerterowska werterowska viarudelubie rudelubie
eazyi
6462 dbc1 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viarudelubie rudelubie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl