Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2018

eazyi
2001 496a

October 26 2018

eazyi
7285 b36e 500
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viabluedress bluedress
eazyi
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viaumie-ranko umie-ranko
3565 8f7e
Reposted frombrumous brumous viablackheartgirl blackheartgirl
eazyi
8784 7194

October 25 2018

eazyi
eazyi
więc to był jeden dzień
z tych najcenniejszych dni
które nigdy nie wracają
— Tadeusz Różewicz - "Moje usta"
Reposted fromblueinsane blueinsane viaimpulsivee impulsivee
eazyi
8105 63f5 500
eazyi
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain viablackheartgirl blackheartgirl
eazyi
Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaimpulsivee impulsivee
eazyi
9818 ee4d
Reposted fromtwice twice viajointskurwysyn jointskurwysyn
eazyi
Największe miłości, to te których nigdy nie było.
— Ochocki
Reposted fromxcvbz xcvbz viawonderwall wonderwall
eazyi
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viawonderwall wonderwall
eazyi
Niech pan idzie i czeka. Może ona tęskni, aby ktoś na nią czekał. A kto prócz pana mógłby jeszcze na nią czekać?
— Wiesław Myśliwski "Ucho igielne"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawonderwall wonderwall
eazyi
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viawonderwall wonderwall
eazyi
8213 e6c0 500
Reposted frompiehus piehus
eazyi
2859 ad78 500
Reposted fromrudosci rudosci viaumie-ranko umie-ranko
eazyi
6876 b7db
...

October 24 2018

eazyi
1095 2015 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaheartbreak heartbreak

October 23 2018

eazyi
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl