Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2020

eazyi
Myślę, że około 10 lat mojego. Moje pierwsze miłości, moje pierwsze smutki, pierwsze noce, które towarzyszyły mi i pomagały z zupą przetrwać nie jeden smutek oraz odejście ludzi, z którymi kiedyś łączyło mnie tak dużo. Wypiję za Nas wszystkich,
eazyi

July 01 2020

eazyi
7843 0ace 500
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie viazoou zoou
eazyi
5047 3f33 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSilentRule SilentRule
eazyi
Nawet nie wiesz, jak bardzo nic się nie zmieni.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaSilentRule SilentRule

June 28 2020

eazyi
8196 977e 500
Reposted fromSilentRule SilentRule

June 27 2020

1840 3ce7
eazyi
Smutek jest spowodowany inteligencją. Im bardziej rozumiesz pewne rzeczy, tym bardziej nie chcesz ich rozumieć.
— Charles Bukowski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaura-lunaris aura-lunaris
eazyi
0468 e418 500
Reposted fromzciach zciach viaaura-lunaris aura-lunaris
eazyi
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaweruskowa weruskowa
eazyi
7936 d4e3 500
eazyi
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
Chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
To dużo i mało, i wszystko.
— Sambor Dudziński
Reposted fromadriannak adriannak viaweruskowa weruskowa
eazyi
9869 7c27 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaoutofmyhead outofmyhead
eazyi
4065 84a3
Reposted fromkarahippie karahippie viaoutofmyhead outofmyhead
eazyi
0776 c6f3 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement vianiskowo niskowo
2218 40ff
Reposted fromochgod ochgod vianiskowo niskowo
eazyi
8981 7074
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaoutofmyhead outofmyhead
eazyi
1198 6ad6
Reposted fromsunkwiatek sunkwiatek viaweruskowa weruskowa
eazyi
7031 e885 500
Reposted frompiehus piehus viaweruskowa weruskowa
eazyi
Najtrudniej człowiekowi oszukać siebie między 3 a 6 nad ranem.
— Stephen King
Reposted fromborn2die born2die viaweruskowa weruskowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...