Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2020

eazyi
8831 3db2 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
eazyi
8840 39a9 500
- Victoria Helen Stone
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
eazyi
Ludzie z depresją po cichutku z naszych oczu znikają. Najpierw nie odbierają naszych telefonów, a potem zupełnie niezauważenie rozpływają się w niebycie.
— prof. Łukasz Święcicki, psychiatra
Reposted fromkyte kyte viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
eazyi
7757 2b0d 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamoai moai
eazyi
Większość z nas nie może być wszędzie, rozmawiać ze wszystkimi, poznać wszystkich miast świata; nie mamy czasu, pieniędzy ani tylu przyjaciół. (...) jedynym sposobem na to, by przeciętny człowiek zobaczył dziewięćdziesiąt dziewięć procent z tego, jest czytanie książek.
— Ray Bradbury "451° Fahrenheita"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaabandroned abandroned
eazyi
9104 dbc9 500
Reposted fromstroschek stroschek viamaardhund maardhund
eazyi
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto via10pln 10pln
eazyi
Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.
— C. Joybell C.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via10pln 10pln
eazyi
Reposted fromshakeme shakeme viablackheartgirl blackheartgirl
eazyi
3548 4290
Reposted fromhysterie hysterie viatake-care take-care
eazyi
...balansuję wciąż pomiędzy pragnieniami zupełnej samotności, by czytać i pracować, a tak wielką potrzebą ludzkich gestów i słów.

— Sylvia Plath
Reposted fromolund olund viatake-care take-care
eazyi
To, czego szukasz, także Ciebie szuka. 
— Clarissa Pinkola Estés "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromlovvie lovvie viatake-care take-care
eazyi
Podobno najbardziej żałujemy tych rzeczy, których nie zrobiliśmy.
Kłamstwo.
Najbardziej żałujemy tego, czego się nie da naprawić.
— Wojciech Chmielarz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via10pln 10pln
eazyi
Ale dla mnie nie ma ani poniedziałku, ani niedzieli: są tylko dni popychające się w bezładzie.
— Jean-Paul Sartre “Mdłości”
Reposted fromflesz flesz viaanakarenina anakarenina
eazyi
(...) to mnie jeszcze boli;

a ja sądziłem: minie, przejdzie,
że jakoś ból wypielę -
a ty mi ciągle z dna pamięci
wypływasz jak topielec...
— Konstanty Ildefons Gałczyński
Reposted frommhsa mhsa viaanakarenina anakarenina
eazyi
3893 8ceb 500
Reposted fromxawery xawery viaanakarenina anakarenina
eazyi
Dzisiaj przyszła mi do głowy pewna myśl - tak jasna i oczywista! W pierwszej chwili wydała mi się wręcz niedorzeczna - wprawiła mnie w oszołomienie i wręcz lekką histerię: - Mogę zrobić absolutnie wszystko i poza mną samą nie istnieje nic, co by mnie powstrzymało...
— Susan Sontag "Odrodzona. Dzienniki, tom 1. 1947-1963"
7877 585f
eazyi
Nie ma nic bardziej intrygującego dla mężczyzny niż kobieta, która jest skrzyżowaniem anioła i diabła.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viatojapaula tojapaula
eazyi
Wystarczyło to jedno słowo. Proszę. Wypowiedziane cicho i szczerze. Zatrzymał mnie nim równie pewnie i szybko, jakby wziął mnie w ramiona.
— A. Meredith Walters - "Twoim śladem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl