Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2020

eazyi
0081 2e38 500
Reposted fromxawery xawery viaZeuko Zeuko

April 01 2020

eazyi
9092 5213
Reposted fromhrafn hrafn viasunako sunako
eazyi
Czasem wystarczy jedno słowo kogoś, kto w ciebie wierzy, by wrócić do świata.
— Alessandro D'Avenia
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatake-care take-care
eazyi
3647 fc01 500
Reposted fromstroschek stroschek viairmelin irmelin

March 31 2020

eazyi
8803 c679 500
Reposted fromdancios dancios viakotfica kotfica
eazyi
7380 5b89
Reposted frompiehus piehus viakotfica kotfica
eazyi
3428 8426 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viakotfica kotfica
eazyi
2737 d3d0 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakotfica kotfica
eazyi
Kiedy człowiek czuje, że potrzeba mu czegoś więcej, wtedy zaczynają się kłopoty.
— Charles Bukowski "Fragmenty winem poplamionego notatnika. Zebrane po raz pierwszy opowiadania, eseje i felietony z lat 1944-1990"
Reposted fromechoecho echoecho viakotfica kotfica
eazyi
Pewnego dnia, a przynajmniej wydaje się, że stało się to tak nagle, po prostu przestała chcieć być częścią czegokolwiek. Gdziekolwiek przynależeć.
— Jay Asher
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakotfica kotfica
eazyi
nie można się przygotować na prawdziwe cierpienie. musisz pozwolić, żeby rozdarło cię na strzępy.
— colleen hoover
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viakotfica kotfica
eazyi
9089 d88a 500
Reposted fromhrafn hrafn viapoezja poezja
eazyi
9252 46b4 500
Reposted fromverronique verronique viaquotes quotes

March 30 2020

eazyi
1765 a206 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakotfica kotfica
eazyi
5261 be96 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viakotfica kotfica
eazyi
2105 4cb5 500
zależy jaka jest skala
Reposted fromrawwwr rawwwr viakotfica kotfica
eazyi
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
eazyi
6954 3a8b 500
Reposted fromzmilosci zmilosci viamaybeyou maybeyou
eazyi
1473 73ca 500
M i M
Reposted fromnonecares nonecares viamaybeyou maybeyou
eazyi
8031 ad44 500
Świetlicki 
Reposted fromhrafn hrafn vianowaczi nowaczi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl