Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

eazyi
Butelka wódki przechodzi z rąk do rąk. Głosy się plączą. Piękny wieczór. W pięknym kraju. Możemy się wszyscy powiesić.
— Herta Müller, Lis już wtedy był myśliwym
eazyi
3571 bcd4 500
eazyi
3641 e51e 500
Reposted fromdilma dilma viablackheartgirl blackheartgirl
eazyi
Najważniejszy krok, jaki może zrobić człowiek. To nie ten pierwszy, prawda? To następny. Zawsze następny krok (...).
— Brandon Sanderson - "Dawca Przysięgi"
eazyi
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. Granicą jest bycie w drodze.
— Tove Jansson

August 05 2018

0732 780b
Reposted frommelanchujnia melanchujnia vianezavisan nezavisan
eazyi
6748 f423 500
Reposted frompiehus piehus viaWilalena Wilalena
eazyi

August 04 2018

eazyi
6136 f112 500
Reposted fromverronique verronique viaSkydelan Skydelan
eazyi
3001 3afd 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaSkydelan Skydelan

August 03 2018

4702 6345 500

dotsrt:

On the Beach, 1959

Reposted fromLittleJack LittleJack viaurszulka urszulka
9475 c594
Reposted fromdivi divi vianezavisan nezavisan
eazyi
eazyi
kolejne kieliszki i tak wspaniale kręci nam się w słowach. 
— Jacek Podsiadło - "Miłość po wódce"
Reposted fromdestinyy destinyy viaimpulsivee impulsivee
eazyi
1571 fc62 500
Reposted fromlifeistragic lifeistragic viasziiiz sziiiz
eazyi
Reposted frommrrru mrrru viasziiiz sziiiz
eazyi
1132 8ad6
Reposted frometernaljourney eternaljourney viasziiiz sziiiz
jest we mnie
kałuża w której
w dzieciństwie
zatonęła mi cała flota papierowych statków
które już nigdy nie zmartwychwstaną.
— Jarosław Borszewicz (via alwaystakecontrol)
eazyi
4817 5532 500
F.Springer '13 pięter'

August 01 2018

eazyi
2550 5264
Reposted fromzie zie viapeculiar-cat peculiar-cat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl